Welkom

Tentoonstelling: ’De geschiedenis van de Mercuriussite in beeld’ met o.a. foto’s uit de privécollectie van Werry Peeters en Hugo De Deyne. 

Woonzorgcentrum De Wijngaard, Grobbendonk,

vanaf 11 december 2019 tot eind januari 2020.

Het boekje met foto's van de tentoonstelling, met anekdotes en de geschiedenis via deze link aan 5 euro!

Het Romeinse Grobbendonk,

wel en wee van

een nederzetting

door Henri Verbeeck

en Natasja Reyns.


Te koop aan 15 euro,

via deze link.

Momenteel voeren archeologen een grootschalige opgraving uit. Dit levert tal van nieuwe data op.

Zodra de gegevens verwerkt zijn, zullen wij onze informatie aanpassen naar de laatste nieuwe resultaten.

Mercurius, werkgroep archeologie Grobbendonk

archeologiegrobbendonk@gmail.com